Właściwości

 • Dwukomponentowa 
 • Maksymalna wielkość ziarna: 0,4 mm
 • Wysokie parametry wytrzymałości wczesnych i końcowych
 • Szybko osiąga nośność, odporna na ścieranie
 • Wodoszczelna (w konsystencji ciekłej)
 • Odporna na starzenie, wpływ czynników atmosferycznych oraz mróz
 • Urabialna w temperaturach ujemnych

Aplikacje

 • Naprawa naroży i krawędzi betonowych elementów prefabrykowanyc
 • Wypełnianie raków i jam skurczowych w betonie
 • Naprawa stopni schodów, krawężników, krawędzi peronów itp.
 • Mocowanie odkręconych śrub wysuwanych z prefabrykatów betonowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123