Właściwości

  • Grupa produktów składająca się z szeregu domieszek, takich jak:
  • Produkty łączone
  • Napowietrzacze
  • Środki opóźniające
  • Środki stabilizujące
  • Środki ułatwiające przetwarzanie
  • Środki zatrzymujące wodę

Obszary zastosowań

  • Do produkcji świeżych zapraw na bazie minerałów

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123