Właściwości

 • Jednoskładnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi
 • Odporna na sole odladzające i szczelna nachlorki
 • Niepalna zgodnie z PN-EN 13501-1-Klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego A2fl-s1
 • Współpracująca statycznie
 • Wbudowywana ręcznie lub maszynowo przy użyciu układarki
 • Klasa zaprawy R4 zgodnie z PN EN 1504 cz.3,

Aplikacje

 • Concrete replacement in accordance with ZTV-ING, part 3 Solid Construction for PCC I applications - dynamically loaded areas - partial and extensive application
 • M3 - concrete replacement in accordance with DAfStb repair standard for static strengthening of concrete structures
 • Repair- and anode embedding mortar in accordance with EN 12696 for repair principle "Cathodic corrosion protection of steel in concrete"
 • Certified and classified according to EN 1504 part 3 for principle 3, 4 and 7, procedure 3.1, 4.4, 7.1 and 7.2
 • Suitable in accordance with EN 206 for exposure classes XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3 and XS 1-3

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123