Wyzwania i zastosowania

Producenci prefabrykowanych elementów betonowych są stale pod presją - efektywnej produkcji i zapewnienia dostaw na czas. Wyroby MC pomagają sprostać tym wyzwaniom dzięki optymalizacji właściwości świeżego i stwardniałego betonu, kosmetyce oraz środkom do pielęgnacji świeżego betonu, a także wysokowydajnym zaprawom montażowym. Nasi partnerzy otrzymują pełny pakiet rozwiązań oraz wsparcie dla całego procesu produkcji prefabrykatów, gwarantujące wiele korzyści: krótsze czasy rozformowania, lepszą urabialność, wysokiej jakości powierzchnie betonowe i pomoc techniczną na miejscu.

OPTYMALIZACJA BETONU POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Wysokowydajne superplastyfikatory do betonów o wysokiej wytrzymałości

Od ponad 20 lat firma MC Bauchemie prowadzi badania w dziedzinie eterów polikaroboksylowych i opracowuje własne surowce polimerowe PCE do wysokowydajnych superplastyfikatorów. Jednym z rezultatów tego ciągłego rozwoju jest rodzina produktów MC-PowerFlow. Ich produkcja we własnym, ultranowoczesnym zakładzie polimeryzacji daje nam możliwość opracowania i produkcji specyficznych produktów dostosowanych pod konkretne wymagania klienta.

 

Superplastyfikatory MC-PowerFlow wyróżniają się ogromną wydajnością we wszystkich podstawowych parametrach produkcji wyrobów prefabrykowanych. Poprzez silną redukcję wody umożliwiają otrzymanie wysokowartościowych betonów o dużej wytrzymałości z niską zawartością wody oraz wskaźnika w/c.

OSIĄGNIJ MAKSYMALNĄ ODPORNOŚĆ

Popraw wytrzymałość, gęstość, odporność i trwałość betonu

Zastosowanie dodatków Centrilit znacznie przewyższa wymagania obowiązujących norm dla betonu. Dotyczy to wielu parametrów takich jak wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na ściskanie, odporność na agresję chemiczną. Dzięki zastosowaniu dodatków Centrilit uzyskana jest wyższa trwałość elementów betonowych. Dodatkowe korzyści to jakość uzyskiwanych powierzchni i kolorystyki betonu, jak również zwiększenie efektywności produkcji. To otwiera nowe możliwości architektom i inwestorom - skomplikowane konstrukcje lub cienkościenne elementy elewacji to tylko dwa przykłady zakresu zastosowań betonów w nowoczesnej architekturze.

DOMIESZKI DO BETONU DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Niezawodne rozwiązania dla każdego wyzwania w technologii betonu

Oprócz wysokowydajnych superplastyfikatorów i dodatków do betonu o specjalnych parametrach, MC oferuje również szeroki wachlarz domieszek umożliwiających ukierunkowaną kontrolę właściwości świeżego i stwardniałego betonu. Specjalne linie produktów: od plastyfikatorów i superplastyfikatorów, przyspieszaczy twardnienia i środków napowietrzających do stabilizatorów, modyfikatorów lepkości oraz zapraw zalewowych gwarantują uzyskanie odpowiednich parametrów w zależności od oczekiwanych właściwości betonu, wydajności procesów produkcyjnych i dostępnych surowców.

NIEZAWODNE ROZFORMOWANIE, OCHRONA I PIELĘGNACJA BETONU

Rozformowanie, ochrona i pielęgnacja

Nasze środki antyadhezyjne z rodziny Ortolan umożliwiają proste i niezawodne oddzielenie szalunku od stwardniałego betonu. W rezultacie uzyskuje się doskonały beton licowy o gładkiej powierzchni bez porów i pustek powietrznych. A to wszystko bez wpływu na twardnienie czy zmianę barwy prefabrykatu, jednocześnie dbając i chroniąc szalunki. Zastosuj nasze środki antyadhezyjne dla uzyskania wysokiej jakości powierzchni betonowych!

RETUSZ POWIERZCHNI BETONOWYCH

Usuń niepożądane efekty naszymi środkami do kosmetyki betonu

Wykruszenia, gniazda żwirowe, pory, jamy skurczowe i różnice w kolorach? Dzięki optymalnej przyczepności do podłoża, środki do kosmetyki betonu MC są szczególnie łatwe w aplikacji - nawet przy pracach nad głową czy wysokościach. Unikalna różnorodność kolorystyczna drobnoziarnistych i superdrobnoziarnistych szpachli betonowych zapewnia także maksymalną swobodę użycia.

Do reprofilacji nieobciążonych mechanicznie powierzchni betonowych zastosuj gruboziarnistą szpachlę MC-Powertop G wraz z dopasowaną do niej warstwą sczepną i drobno lub super drobnoziarnistymi szpachlówkami MC-Powertop F. Natomiast do wielkopowierzchniowych szpachlowań, zamykania porów i raków idealnie nadają się produkty MC-Quicktop. Uzyskanie doskonałych powierzchni na łączeniach elementów prefabrykowanych również nie stanowi problemu, dzięki produktom z rodziny MC-Powertop. Jeśli naprawy dotyczą mechanicznie obciążonych powierzchni betonowych użyj dwuskładnikowej, szybko utwardzalnej zaprawy Reparoxyd, natomiast retusz dający doskonałą powierzchnię i żywą, świeżą kolorystykę prefabrykatu zapewni Repacryl.

 

 

TRWAŁE I STABILNE POŁĄCZENIA

Optymalne połączenie prefabrykowanych elementów betonowych specjalnymi zaprawami klejącymi, zalewowymi i do spoinowania

Zaprawy specjalne i zalewowe MC zapewniają trwałe połączenie prefabrykowanych elementów betonowych. Szeroka gama produktów, charakteryzująca się różnorodnością zastosowań, łatwością aplikacji i wysoką jakością. Dwuskładnikowy klej z żywicy epoksydowej MC-BetoSolid SX nie tylko szybko i bezpiecznie łączy elementy betonowe, ale jest także optymalnym połączeniem z wieloma innymi materiałami, takimi jak stal, plastik lub kamień naturalny. Łatwość obróbki i wysoka wytrzymałość na zginanie sprawiają, że jest to idealny klej do montażu rur i innych prefabrykatów betonowych, płyt izolacyjnych lub studni kanalizacyjnych. Betony i zaprawy zalewowe z gamy produktów Emcekrete zostały zaprojektowane do trwałego i wytrzymałego podlewania oraz podbijania styków stropów i ścian, mocowania elementów stalowych w betonie oraz sztywnych połączeń między prefabrykatami.

PIELĘGNACJA ŚWIEŻEGO BETONU

Ochrona przed parowaniem gwarantuje jakość

Wysoka wytrzymałość na ściskanie nie gwarantuje wystarczającej trwałości betonu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest szczelność (zgodnie z PN EN 13-670), ponieważ przy niskiej porowatości i przepuszczalności odporność na agresywne czynniki zewnętrzne jest wyższa. Tylko dzięki wczesnej pielęgnacji świeżych powierzchni betonowych możesz osiągnąć pożądaną trwałość gotowych elementów prefabrykowanych.

ZAPOBIEGANIE WCHŁANIANIU WODY

Wodoodporna, niewidoczna ochrona betonu

Jeśli chcesz zmniejszyć wchłanianie wody przez prefabrykowane elementy betonowe i tym samym ryzyko uszkodzeń spowodowanych mrozem oraz zminimalizować wzrost glonów lub mchu, nasze środki hydofobizujące Emcephob są właściwym wyborem. Optymalnie chronią one elementy betonowe poddane wpływom warunków atmosferycznych.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123