Jak naprawić pęknięty mur ceglany?

07.04.2022

Konstrukcje betonowe i ceglane mogą ulegać uszkodzeniom. Pękanie murów może powodować osiadanie budynku, słaba jakość fundamentów, czy niewłaściwie wykonane prace murarskie i adaptacyjne w budynku. Pęknięcia mogą pojawić się w okolicy otworów okiennych i drzwiowych, które nie zostały odpowiednio wzmocnione. Postępujące mikropęknięcia z czasem mogą przekształcić się w poważne rysy, które powodują trwałe uszkodzenie elewacji i osłabiają wytrzymałość konstrukcji.

Naprawa pękniętych murów ceglanych

Przystępując do naprawy pęknięć w murach ceglanych, trzeba zbadać, co jest ich przyczyną i czy proces już się zakończył. Jeżeli pęknięcie zostało spowodowane osiadaniem budynku i osiągnęło swoje parametry graniczne, a budynek przestał osiadać, to można przystąpić do naprawy. W innym przypadku trzeba poczekać, aż proces osiadania zakończy się lub go powstrzymać. Można to zrobić poprzez wzmocnienie podłoża i muru w drodze iniekcji odpowiednich żywic i klejów, które wiążą i wzmacniają zarówno podłoże, jak i strukturę ceglanego muru.

Kontrola osiadania procesu osiadania konstrukcji

Metoda iniekcji to technika, która jest też wykorzystywana do izolowania starszych konstrukcji, w których podczas budowy nie zastosowano odpowiedniej izolacji. Do iniekcji wzmacniającej podłoże i strukturę muru ceglanego rekomenduje się zastosowanie jednego z produktów MC-Bauchemie. Firma produkuje profilowane zaprawy w formie żywic i klejów z odpowiednimi domieszkami i dodatkami, które pozwalają wzmocnić i uszczelnić każdy rodzaj podłoża i konstrukcji. Można dobrać środki zarówno do konstrukcji wykonanych w całości z betonu, jak i do murów ceglanych czy wykonanych z kamienia naturalnego o różnej twardości. Po zahamowaniu procesu powodującego pękanie konstrukcji można przystąpić do naprawy pękniętego muru.

Techniki napraw pęknięć w murach ceglanych

Dobór techniki naprawy pęknięć murów ceglanych zależy od skali uszkodzenia. Jak wspomnieliśmy powyżej, pęknięcia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym osiadaniem konstrukcji, jej osłabieniem, uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym obciążeniem, słabą jakością zastosowanych materiałów budowlanych lub nieprawidłowościami w sztuce budowlanej. Pęknięcie muru na elewacji czy fasadzie powoduje wnikanie do wnętrza wilgoci i przyspiesza jego degradację. Nienaprawiane może sukcesywnie osłabiać konstrukcję. Poza tym postępujące widoczne uszkodzenie znacznie obniża estetykę budynku, co ma negatywny wpływ na jego atrakcyjność.

Wzmacnianie osłabionej konstrukcji

W przypadku murów, których uszkodzenia są spowodowane osłabieniem konstrukcji, można stosować odpowiednie wzmocnienia mechaniczne. W przypadku dużych pęknięć zastosowanie dodatkowych belek wzmacniających pozwala wzmocnić konstrukcję w osłabionym miejscu i powstrzymać postępujący proces pękania muru. Co daje szansę na trwałe usunięcie usterki.

Jednym z popularniejszych rozwiązań jest stosowanie belek stalowych, ale coraz częściej stosuje się w tym celu lamele, czyli taśmy z włókna węglowego, które pozwalają uzyskać oczekiwany efekt mniejszym nakładem. Dobrym produktów do takich zastosowań są taśmy z serii MC-CarbonFirber. Lamele z włókna węglowego marki MC-Bauchemie są przeznaczone do montażu powierzchniowego lub do montażu w odpowiednie przygotowanych nacięciach montażowych.

Alternatywą do stosowania na powierzchniach zakrzywionych, jak filary i kolumny są specjalne arkusze elastycznych płyt z włókna węglowego do wzmacniania konstrukcji. Produkty z serii MC-DUR i MC-KarbonFiber stosuje się z dedykowanymi klejami i zaprawami do wyrównywania powierzchni. W przypadku rozległych uszkodzeń, które nienaprawiane z czasem mogą powodować zagrożenie dla konstrukcji, stosuje się różne systemy kotew do spinania murów. Kotwy są osadzone w murze po obu stronach pęknięcia i spinane mechanicznie prętami stalowymi. To dodatkowe mechaniczne wzmocnienie konstrukcji, które jest często stosowane w starych obiektach, które były często przebudowywane lub niewłaściwie konserwowane.

Jak naprawiać pęknięcia w murze?

Po wzmocnieniu konstrukcji oraz podłoża lub usunięciu w inny sposób przyczyny powodującej postępujące pękanie muru można przystąpić do naprawy. W przypadku murów ceglanych i wykonanych z kamienia naturalnego warto stosować dedykowane środki gruntujące i zaprawy murarskie. W ofercie dostępnych jest wiele środków do wzmacniania podłoży mineralnych i murów, które można aplikować drogą iniekcji, ale w niektórych przypadkach wystarczy zwykły wypełniacz i szpachla.

Dobrym przykładem profesjonalnych produktów do aplikacji metodą iniekcji są murarskie zaprawy naprawcze z serii produktów Oxal, MC-RockMortar czy Nafufill marki MC-Bauchemie. W katalogu rozwiązań dedykowanych do naprawy pęknięć i uszkodzeń murów ceglanych dostępne są:

  • zaprawy do spoinowania murów i kamienia naturalnego,
  • środki o podwyższonej odporności na siarczany,
  • zaprawy naprawcze wzbogacone mikrokrzemionką,
  • zaprawy kotwiące,
  • koncentraty napowietrzające, które zwiększają odporność muru na zmieniające się temperatury,
  • specjalistyczne zaprawy do rzeźbienia i modelowania sztucznych struktur skalnych, realizacji specjalnych konstrukcji murarskich i uzyskiwania określonych faktur gotowej powierzchni naprawianego muru.

Naprawa pękniętych murów krok po kroku

Przystępując do naprawy pęknięcia w murze, trzeba oczyścić jego powierzchnię z kruszących się drobin i pyłu. W niektórych przypadkach wystarczy nałożenie warstwy gruntującej, która wiąże strukturę muru ceglanego i stanowi warstwę wiążącą dla wypełnienia. W kolejnym kroku trzeba wypełnić pęknięcie. W tym celu stosuje się zaprawy i szpachle dedykowane do wypełniania ubytków lub żywice do zalewania mikropęknięć, lub aplikacji specjalnym pistoletem. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od rodzaju muru i wielkości uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń, do których naprawy wystarczą drobne wypełniacze i zaprawy, warto sprawdzić rozwiązania dostępne w katalogu produktów z serii Nafufill i Zentrifix. Interesującą alternatywą mogą być zaprawy do modelowania z serii MC-RockMortar i Oxal RM.

 Po wypełnieniu ubytków i wyrównaniu powierzchni warto pomyśleć o zabezpieczeniu naprawionego muru z zewnątrz. Zastosowanie odpowiednich impregnatów umożliwia  podniesienie poziomu odporności muru na wnikanie wody, zamarzanie i rozmarzania oraz intensywne promieniowanie UV.

Jak naprawić pęknięty mur ceglany?
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123