Renowacja synagogi

Lucenec - Słowacja

Po częściowym zniszczeniu w czasie II wojny światowej, synagoga była wykorzystywana przez lokalną spółdzielnię rolniczą w ówczesnej komunistycznej Czechosłowacji jako magazyn zbożowy. Od 1980 r. budynek został pozostawiony w stanie rozkładu, aż w końcu, w 2014 r., można było rozpocząć jego gruntowną renowację przy wsparciu funduszy unijnych. Za planowanie i nadzór nad modernizacją odpowiedzialna była firma architektoniczna inż. Z. Papp. Po przeprowadzeniu prób na próbnych powierzchniach w fazie przetargowej, EXZELLENT mógł wygrać z czterema systemami produktowymi innych producentów.
Stan zdylatowany
Początkowy stan synagogi nie był zbyt obiecujący: Po latach nieużytkowania, jej mury były w stanie zniszczonym. Mury nie tylko nasyciły się wilgocią i solą, ale także zostały mocno zanieczyszczone gnojem nietoperzy. Tylko firma EXZELLENT była w stanie spełnić pod każdym względem wymagania określone przez projektantów, dlatego też została wybrana do odnowienia ścian i słupów.
System opiera się na unikalnej geometrii porów, składającej się z mikro i makroporów, które są ze sobą połączone i efektywnie wykorzystują prawa działania kapilarnego i dyfuzji. Absorbują one obecną w murze wilgoć i sole i przekazują je na powierzchnię tynku, nie uszkadzając przy tym struktury samego tynku.

Synagoga w Lucencu po rehabilitacji
Synagoga w Lucencu po rehabilitacji
© MC-Bauchemie 2024


EXZELLENT może być stosowany bezpośrednio na wilgotne ściany, nawet tam, gdzie stopień penetracji wilgoci wynosi nawet 95 procent.
Dzięki EXZELLENTowi synagoga w Lucencu odzyskała swój pierwotny blask - a także pierwotne przeznaczenie jako miejsce kultu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123