Park termalny Sirava

Sirava - Słowacja

Wizualną atrakcją Parku Termalnego Sirava, który składa się z czterech różnych krajobrazów basenowych rozmieszczonych pod jego awangardowym dachem, jest ogromny sufit z betonu licowego, zderzony ze szklanym "okiem" służącym jako naturalny punkt wejścia światła w jego centrum. Architekt świadomie wykorzystał tu efekt optyczny deskowania, które pierwotnie zostało użyte do układania betonu.
Rezultat: powierzchnia betonu licowego rozpadła się na wiele pojedynczych konstrukcji. Wrażenie wizualne, zamiast monolitycznego, to raczej żartobliwy wzór światła i cienia, ożywiający sufit i tworzący fascynujący kontrast z wodą basenów poniżej.
MC został wprowadzony do zespołu na życzenie dostawcy betonu Zapa beton SK. Opracowując receptury betonu, technologowie betonu Zapa beton i MC zwrócili się do plastyfikatorów z rodzin produktów Muraplast i MC-TechniFlow oraz do środka odprowadzającego powietrze z gamy produktów Centrament Air. W ten sposób, oprócz poprawy płynności, powstał wytrzymały, zgodny z normami beton. Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na wodę doprowadziło również do znacznej poprawy wczesnej i końcowej wytrzymałości, a także do gęstszego i bardziej atrakcyjnego wizualnie wyglądu powierzchni. Projekt stanowi dobry przykład na to, jak sprawdzone domieszki MC mogą wzmocnić nie tylko aspekty funkcjonalne takich budowli, ale także ich urok estetyczny.

Projekt ten stanowi dobry przykład na to, jak sprawdzone domieszki MC mogą wzmocnić aspekty funkcjonalne budynków.
Projekt ten stanowi dobry przykład na to, jak sprawdzone domieszki MC mogą wzmocnić aspekty funkcjonalne budynków.
© MC-Bauchemie 2017
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123