Wyzwania i Rozwiązania

Mosty należą do do najbardziej wymagających i złożonych konstrukcji inżynierii lądowej i są nieodzowną częścią dzisiejszej infrastruktury transportowej. Pomagają pokonać wyzwania topograficzne i znacznie ułatwiają mobilność podróżnych i towarów. Stanowią jednak ogromne wyzwanie w zakresie planowania, budowy i konserwacji zarówno dla konstruktorów, architektów czy wykonawców - rosnąca objętość ruchu i obciążenia osi oraz agresywne wpływy środowiska prowadzą do większego obciążenia konstrukcji.

MC zapewnia wysokiej jakości technicznie rozwiązania w zakresie budowy i konserwacji konstrukcji mostowych, które spełniają wszystkie wymagania i oferują wysoką opłacalność i wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wsparcie - od etapu planowania do realizacji projektu.

DODATKI DLA KAŻDEGO WYMAGANIA

Beton szyty na miarę

Mosty to konstrukcje high-tech. Muszą być trwałe, stabilne i zapewniać długą żywotność. W związku z tym wymagania dotyczące betonu zastosowanego w ich konstrukcji są bardzo wysokie. Świeży beton musi być zdolny do utrzymania dobrej konsystencji przy długich czasach aplikacji. Powienien być także odpowiednio płynny, a nawet samozagęszczalny. Utwardzony beton z kolei musi być wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne, mróz, sole odladzające i starzenie - jednocześnie wykazując doskonałe wykończenie powierzchni. Krótko mówiąc, mosty wymagają betonu zdolnego sprostać najwyższym wymaganiom.

 

Dzięki sprawdzonym systemom, takim jak Centrament lub Muraplast, a także doskonałemu połączeniu skraplania i wytrzymałości z nową generacją domieszek MC-TechniFlow i MC-Power-Flow, otrzymujesz najlepsze rozwiązanie do wznoszenia konstrukcji mostowej, zarówno z prefabrykowanego, jak i z gotowego betonu.

USZCZELNIANIE FUNDAMENTÓW I PODPÓR MOSTÓW

Niezawodna hydroizolacja konstrukcji zapewniająca skuteczną ochronę przed przenikaniem wód gruntowych

Siły wywierane przez wody gruntowe mogą być ogromne i często nieprzewidywalne. Woda może przenikać do fundamentów kolumn i filarów na wiele sposobów. Dlatego ważne jest, aby wdrożyć profesjonalną i niezawodną hydroizolację konstrukcji zapewniającą jej stałą ochronę. Od sprawdzonych grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych polimerami z rodziny Nafuflex po nowe, wolne od bitumu hybrydowe hydroizolacje z serii

 

Expert Proof -  możesz być pewien, że znajdziesz najlepsze możliwe rozwiązanie dla trwałego, eleastycznego i bezspoinowego zabezpieczenia konstrukcji przed wodą gruntową.

ŚRODKI OCHRONNE I KOSMETYKI DO BETONU

Długotrwała ochrona nowych konstrukcji mostowych

Jeśli chcesz zabezpieczyć konstrukcje betonowe nowych mostów w dłuższej perspektywie przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi, środowiskowymi i drogowymi, a nawet przed brudem, skazami lub graffiti masz teraz taką możliwość dzięki systemowi ochrony powierzchni betonowych MC-Color. System ten składa się z trzech linii produktów MC-Color Proof, MC-Color Flair i MC-Color Flex co daje w sumie dziewięć produktów, które spełniają wszystkie powyższe wymagania, bez względu na to, czy mają być przezroczyste czy pigmentowane, mostkować pęknięcia lub chronić powierzchnie przed grafiti.

OCHRONA I TRWAŁA NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Dla maksymalnego bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji

Konstrukcje mostowe z betonu i cegły wymagają dostosowanych do potrzeb systemów napraw i ochrony powierzchni przed uszkodzeniami, które nieuchronnie powstają z powodu odsłoniętych konstrukcji i przedłużających się okresów eksploatacji. Nafufill KM 230 i Nafufill KM 250 to systemy zastępujące beton, których wydajność techniczna przewyższa wszelkie ustalone standardy, oferując najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nafufill GTS jest optymalnym rozwiązaniem do renowacji na dużą skalę, która ze względów ekonomicznych pozwala na stosowanie tylko przez rozpylanie na sucho.

Systemy ochrony powierzchni mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że ​​beton - zarówno nowy, jak i naprawiony - pozostanie nienaruszony i będzie można go długo eksploatować. Zakres destrukcyjnych zjawisk, które mogą wystąpić, obejmuje nie tylko czynniki pogodowe, środowiskowe lub dynamiczne obciążenie spowodowane ruchem ulicznym, ale także efekty szpecące jak np. brud czy graffiti. Jednak modułowa gama produktów MC-Color do ochrony powierzchni pozwala na stworzenie naprawdę skutecznych zabezpieczeń dzięki trzem liniom produktów, MC-Color Proof, MC-Color Flair i MC-Color Flex.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW INIEKCJI

Do uszczelniania rys, szczelin, pustych przestrzeni i wnęk oraz wzmocnienia konstrukcji

Pęknięcia w mostach z betonu zbrojonego niekiedy rozprzestrzeniają się głęboko do zbrojenia, powodując nawet oddzielenie całego elementu. Z biegiem czasu mogą powstawać ubytki i puste przestrzenie. Szkodliwe substancje, takie jak woda lub chlorki mogą bez przeszkód przenikać do rdzenia struktury, powodując znaczne uszkodzenia, które ostatecznie zagrażają stabilności całej konstrukcji mostu. Dzięki naszym systemom MC-Injekt możesz trwale uszczelnić pęknięcia, spoiny, wgłębienia i puste przestrzenie, przywracając funkcjonalność i trwałość konstrukcji mostu.

SYSTEMY PRZEZNACZONE DO ODNOWY ZBROJENIA

Dłuższa żywotność konstrukcji mostu

Wiele starzejących się mostów traci pewną wytrzymałość na obciążenia z powodu osłabienia, korozji lub uszkodzenia oryginalnej stali zbrojeniowej. Teraz przywrócenie ich wytrzymałości strukturalnej może być niezwykle tanie dzięki wzmocnionym taśmom lub arkuszom z włókna węglowego MC-DUR CFK - nawet w przypadku zbrojenia giętego w szczelinach lub na powierzchni. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów naprawczych, rozwiązania te nie mają praktycznie żadnego wpływu użytkowanie konstrukcji. Przepustowość linii kolejowych lub drogowych pod mostami pozostaje nienaruszona, co oznacza, że nie są konieczne żadne utrudnienia. Można również taśmę MC-DUR CFK uzyskać z niewidocznym efektem, nakładając powłokę drobnego wypełniacza Nafufill LM i powłoki ochronnej MC-Color Flair, aby uzyskać dodatkową ochronę i efekt wizualny.

 

NAPRAWY MURARSKIE

Skutecznie utrzymanie i ochrona mostów ceglanych oraz z kamienia naturalnego

Mosty budowane z cegieł lub dużych bloków, wszelkie odkształcenia wynikające z obciążenia dynamicznego lub efektów termicznych muszą wchłonąć przez sam mur. Oznacza to, że materiał łączący jest szczególnie ważny: musi być dostatecznie plastyczny, wykazując jednocześnie wystarczającą wytrzymałość, aby zapewnić trwałe połączenie między cegłami lub blokami. Zaprawy spoinowe i kleje do iniekcji MC oferują rozwiązania spełniające wszystkie specyficzne wymagania dotyczące mostów.

USZCZELNIENIE PŁYT DROGOWYCH

Zapewnienie trwałej ochrony

Płyty drogowe są największą poziomą powierzchnią konstrukcji mostowych podatną na oddziaływania czynników takich jak woda i sól odlodzeniowa. Dlatego niezbędne jest profesjonalne uszczelnienie jezdni. Systemy oparte na czystym bitumie, które były używane w przeszłości, nie spełniają tego wymogu.

Zadowalające wyniki osiąga się tylko dzięki zastosowaniu wstępnej warstwy hydroizolacyjnej żywicy epoksydowej pokrytej warstwą bitumiczną. Nasza żywica mostowa MC-DUR LF 480 zapewnia optymalną przyczepność zarówno do betonu, jak i asfaltu i może być stosowana jako podkład, bariera hydroizolacyjna oraz wypełniacz do zarysowań i wyrównania powierzchni. Żywica jest kompatybilna również z innymi aplikacjami np zaprawą PC, ułatwiając szybki postęp budowy.

DYLATACJE

Idealnie dostosowane do nawierzchni dróg w celu redukcji hałasu

Konwencjonalne systemy jezdni, na przykład wykonane ze stali, są złożonymi konstrukcjami i dość skomplikowanymi w montażu. Wiadukt, zwłaszcza w centrum miasta, wytwarza hałas zarówno w dzień, jak i w nocy. Dylatacje asfaltowe takie jak Nafutekt Plus zapewniają cichą eksploatację jezdni i są szybką oraz ekonomiczną alternatywę walki z hałasem. Połączenie specjalnej bitumicznej mieszanki impregnującej, Nafutekt Plus i sprawdzonego wysokowartościowego kruszywa, zapewnia trwałe przejście zdolne do dostosowania ruchów między mostem, a drogą. Jednocześnie system optymalnie dopasowuje się do przyległej powierzchni drogi, nie powodując dodatkowego hałasu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123